Valikko Sulje

Kustannukset

Veloitan asiakasta toimeksiannon hoitamisesta aikaperusteisesti. Tuntipalkkio on tavallisesti 186 euroa (sis. alvia 36,00 euroa). Tuomioistuinkäsittelyä tai sitä vastaavia lautakuntakäsittelyä vaativissa asioissa tuntipalkkio on 223,20 – 248,00 euroa (sis. alvia 43,20 – 48,00 euroa), mikäli asiakkaalla on käytössään oikeusturvavakuutus.

Puhelin- tai sähköpostineuvottelu (max 15 min) tilanteen kartoittamiseksi on maksuton. Jos kartoitus ei johda toimeksiantoon, en veloita asiasta.

Palkkio on erikseen sovittaessa mahdollisuus jakaa osiin.

Julkisena oikeusapuna hoidettavissa asioissa palkkio veloitetaan oikeusavun palkkioperusteasetuksen mukaisesti 136,40 euroa tunnilta sisältäen arvonlisäveron.

On mahdollista sopia kiinteä hinta tietyissä, esimerkiksi asiakirjojen laatimista koskevissa toimeksiannoissa, joissa pystyn arvioimaan toimeksiannon työmäärän etukäteen. Pyydä tarjous erilaisista toimeksiannoista.

Veloitan erikseen viranomaisten päätöksistä tai muista toimituksista perityt maksut sekä muut aiheutuneet kulut kuten matka- ja majoituskulut, asiantuntijalausuntokulut sekä tavallista suuremmat postitus- ja kopiointikulut.

Tuntiveloitushintaa voidaan korottaa, jos asia on lakimiehestä riippumattomasta syystä erittäin kiireellinen tai jos asian hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta tai ammattitaitoa. Tästä sovitaan asiakkaan kanssa aina erikseen.

Lakimiehellä on oikeus periä toimeksiantajalta ennakkomaksuja kulujen ja palkkion suoritukseksi. Tämä koskee myös julkista oikeusapua silloin, kun päämiehelle on vahvistettu omavastuuosuus.

Lue lisää ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein osaan
• kotivakuutusta
• kiinteistö-, vene-, metsä- ja matkavakuutusta
• autovakuutusta
• yritysvakuutusta
• maatilavakuutusta
• ammattiliiton jäsenyyttä.

Oikeusturvavakuutus kattaa useissa tapauksissa pääosan oikeudenkäyntikuluista. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus on yleensä 15 prosenttia, jonka laskutamme asiakkaalta. OIkeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen on tietyillä ehdoilla mahdollista saada oikeusapua kokonaan tai osittain.

Vakuutuksen ehdot riippuvat valitusta vakuutusyhtiöstä. Selvitän oikeusturvavakuutuksen korvattavuuden ja hoidamme oikeusturvaan liittyvät hakemukset.

Oikeusapu

Oikeusavulla tarkoitetaan oikeudellisten palveluiden antamista kokonaan tai osittain valtion varoin niitä tarvitseville henkilöille. Tarkistan asiakkaan oikeuden saada oikeusapua. Oikeusapuna asiakas voi saada lakimiehen avun täysin tai osittain maksutta.

Hoidan asiakkaan puolesta oikeusavun saamisen tarkistamisen ja sen hakemisen.

Asiakirjat

Laadin asiantuntevasti muun muassa seuraavia asiakirjoja:
• avioehtosopimus
• ositussopimus
• edunvalvontavaltuutus
• perukirja
• perinnöstä luopuminen ja lakiosavaatimus
• perinnönjakosopimus
• testamentti
• kiinteistön kauppakirja, lahjakirja ja lahjaveroilmoitus
• muu kauppa- ja luovutuskirja
• salassapitosopimus