Valikko Sulje

Sosiaalioikeus

SOSIAALIOIKEUSASIAT
Mirva Salosella on laaja kokemus sosiaalipalveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvien valitusasioiden hoitamisesta. Mirva on hankkinut myös sosiaalityön osaamista, ja hänellä on sosiaalityöntekijän sijaispätevyys. Tämä auttaa valitusasian hoidossa.

Mirva Salonen laatii puolestasi sosiaalivalitukset mm. kuntien tekemistä päätöksistä koskien mm. omaishoidontukea ja vammaispalveluja, kuten henkilökohtaista apua, palveluasumista ja kuljetuspalveluja. Lisäksi Mirva Salonen hoitaa huostaanottopäätöksiä koskevia oikeudenkäyntejä.

Muutoksenhaulla saadaan usein myönteinen muutos viranhaltijan tai lautakunnan päätökseen. Lakimiehen käyttäminen hallinto-oikeuteen tehtävissä valituksissa on järkevää, koska maallikkoasiakkaan tai vammaisen tai pitkäaikaissairaan on itse hyvin vaikeaa tehdä kattavaa valitusta ja myös kuntien työntekijät käyttävät valitusprosessissa yleensä lakimiesapua.

Kannattaa huomioida se, että yksityisen avustajan käyttämisestä aiheutuvat kulut voivat tulla kokonaan korvatuksi oikeusapuna valtion varoista. Lautakuntavaiheessa oikeusapua ei yleensä saa yksityisen avustajan palkkion korvaamiseksi. Voit tehdä itse oikaisupyynnön. Tarvittaessa Mirva Salonen auttaa oikaisupyynnön ja valituksen laatimisessa. Lautakuntavaiheen hoitamisesta voit pyytää kiinteähintaisen tarjouksen.