Valikko Sulje

Restoratiivisuudesta

Restoratiivisuudella tarkoitetaan restoratiivisen oikeuden teoriaan eli korjaavaan konfliktinratkaisuun pohjautuvaa ajattelu- ja toimintatapaa sekä kulttuuria. Restoratiivinen oikeus pyrkii huomioimaan ihmissuhteissa tapahtuneet loukkaukset ja korjaamaan ne (restore = korjata, palauttaa).

Restoratiivisessa tavassa hallita konfliktilannetta konflikti pyritään ratkaisemaan kohtaamisen kautta yhteistyössä korjaamalla ja palauttamalla ihmissuhteet ennalleen ja luomaan ratkaisuja, jotka tulevaisuudessa estävät mielipahan syntymisen uudelleen. Tärkeitä osa-alueita restoratiivisuudessa on kohtaaminen, kokemusten jakaminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen, kasvojen säilyttäminen, yhteisten pelisääntöjen ja merkitysten muodostaminen sekä palaaminen perustehtävään.

Restoratiivinen tapa ratkaista konflikti on siis sovitella, eikä hakea syyllistä, rangaistusta ja tuomiota. Työpaikoilla työyhteisösovittelu sekä myös sovitteleva esimiesvalmennus ja työyhteisövalmennukset tai kehittämishankkeet tukevat restoratiivisen työkulttuurin kehittämistä.

Lue lisää restoratiivisuudesta:
Laine, Nina & Salonen, Mirva 2014: Ratkaise työpaikan ristiriidat
Restoratiivinen ajattelu vertaissovittelussa
Sovittelun taustaa, Suomen Sovittelufoorumi

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä restoratiivisemman työyhteisön kehittämiseksi.